Domain Name System Root

Nhằm nâng cao dịch vụ DNS tại Việt Nam, VNNIC phối hợp làm việc với các tổ chức quản lý DNS Root để đưa các cụm máy chủ tên miền gốc đặt tại VNIX. Giúp đưa máy chủ tên miền gốc gần hơn với các mạng tại Việt Nam, cải thiện dịch vụ, và tang độ tin cậy cho hoạt động trên Internet

F-Root: 192.5.5.241/ 2001:500:2f::f

K-Root:193.0.14.129/  2001:7fd::1