DDOS MITIGATION

Mục tiêu

 • Hỗ trợ các thành viên, điều hướng lưu lượng tấn công DDoS giữa các hệ thống mạng của thành viên kết nối đa phương, song phương trên VNIX sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ giảm thiểu tấn công DDoS (VNIX Mitigation)

 • Dịch vụ giảm thiểu tấn công DDoS (VNIX Mitigation) được triển khai tại các điểm ở Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để giảm thiểu và điều hướng lưu lượng tấn công DDoS qua các thành viên kết nối VNIX. Sử dụng kỹ thuật RTBH (Remote Triggered Black Hole Filtering) dựa trên địa chỉ IP bị tấn công. Gán nhãn thuộc tính BGP Communities (Blackhole Community được mô tả theo RFC 7999); chuyển các gói tin bị tấn công tới địa chỉ Blackhole và loại bỏ chúng.
 • Hoạt động trên mô hình kết nối đa phương, song phương VNIX.

Nguyên lý hoạt động

 • Trên hạ tầng VNIX xây dựng hệ Trigger Router với nhiệm vụ nhận, thay đổi thông tin định tuyến và quảng bá các thông tin định tuyến của nạn nhân, nhằm hỗ trợ lái lưu lương tấn công DDoS vào Blackhole.
 • Thành viên tham gia vào hệ thống VNIX Mitigation cần thực hiện peering với Trigger Router VNIX theo thông tin cụ thể như sau:

 

 

VNIX

 

ASN

Trigger-VNIX IPv4

Trigger-VNIX IPv6

Blackhole next- hop IPv4

Blackhole next- hop IPv6

BGP Blackhole Community

HÀ NỘI

23899

218.100.10.252

2001:7FA:6::252

218.100.10.253

2001:7FA:6::253

 

HỒ CHÍ MINH

23962

218.100.14.252

2001:DE8:A::252

218.100.14.253

2001:DE8:A::253

65535:666

ĐÀ NẴNG

56156

218.100.60.252

2001:DE8:3::252

218.100.60.253

2001:DE8:3::253

 • Khi hoạt động, các thông tin định tuyến gán nhãn blackhole sẽ được Trigger Router VNIX chấp nhận và thay đổi địa chỉ IP Next-hop bởi địa chỉ Blackhole và quảng bá lại cho Router của thành viên. Router của thành viên cập nhật bảng định tuyến mới với thông tin, lúc này các lưu lượng tấn công sẽ được lái về Blackhole.

Lưu lượng tấn công gửi tới MAC Address Blackhole VNIX sẻ được loại bỏ. Trigger Router VNIX chấp nhận các thông tin quảng bá như sau:

 • Các thông tin định tuyến được gắn nhãn 65535:666
 • /24 = < IPv4 prefix length = < /32
 • /64 = < IPv6 prefix length = < /128

Mô tả hoạt động thực tế

 • Mô hình peering: Để sử dụng dịch vụ VNIX Mitigation, thành viên tham gia vào hệ thống VNIX Blackholding, các Router biên của thành viên thực hiện peering eBGP với Trigger Router VNIX (Cấu hình theo hướng dẫn tại mục 6).
Mô hình peering
 • Trạng thái hoạt động bình thường: Trong trạng thái bình thường (không xảy ra tấn công DDoS) trên VNIX, Router biên của các thành viên không quảng bá và nhận thông tin định tuyến từ Trigger Router VNIX; Hoạt động trao đổi lưu lượng diễn ra bình thường (Router Rerver điều khiển định tuyến, lưu lượng trao đổi chuyển tiếp giữa các thành viên thông qua hệ thống chuyển mạch trung tâm VNIX)
 • Trong trạng thái bị tấn công: Victim tại ASN No3 phát hiện lưu lượng tấn công DDoS vào máy chủ dịch vụ thuộc hệ thống mạng của mình có địa chỉ 10.10.10
mo-hinh-05

- Xử lý tấn công DDoS:

o  VICTIM:

 • Để ngăn chặn tấn công đến với hệ thống mạng của mình, tại Router ASN No3 thực hiện quảng bá IP 10.10.10.10/32 với community 65535:666 tới Trigger Router VNIX
 • Để chặn tấn công từ một thành viên xác định thì sử dụng với community 65535:666 kèm với các community do Trigger Router VNIX (ví dụ trường hợp này là community 65535:666 ASN-VNIX: ASNNo1 )
mo-hinh-06

o   VNNIC:

 • Trigger Router VNIX tiếp nhận thông tin định tuyến và thực hiện thay đổi ip next-hop
 • Tự động quảng bá tới các thành viên do VICTIM định nghĩa trong thuộc tính

o   ATTACKER:

 • Tự động điều chỉnh định tuyến theo cơ chế hoạt động (đã thiết lập ban đầu)
mo-hinh-07

Quy trình thực hiện phối hợp xử lý tấn công: Các thành phần tham gia:

 • Thành viên có hệ thống mạng dịch vụ bị tấn công: VICTIM
 • Đơn vị quản lý VNIX, điều phối: VNNIC
 • Thành viên có hệ thống mạng là nguồn tấn công: ATTACKER
mo-hinh-08

Bước 1: Bắt đầu phát hiện tấn công DDoS

 • Victim: thành viên bị tấn công DDoS thông báo tới VNNIC

Bước 2: VNNIC tiếp nhận thông tin và điều phối

 • Victim: thông báo VNNIC hỗ trợ xử lý thông qua điện thoại, email và servicedesk. Mô tả về cuộc tấn công: hình ảnh giám sát, IP tấn công/IP bị tấn công.
 • VNNIC tiếp nhận thông tin và thông báo tới các thành viên liên quan để phối hợp xử lý

Bước 3: Kiểm tra và xử lý tấn công:

 • Victim: thực hiện cầu hình điều hướng lưu lượng tấn công về Blackhole của VNIX (tham khảo hướng dẫn tại mục 6)
 • Attacker: tiếp nhận thông tin và truy vết nguồn tấn công để xử lý
 • Các bên liên quan theo dõi cuộc tấn công và triển khai các biện pháp ngăn chặn

Bước 4: Kết thúc cuộc tấn công

Khi không còn lưu lượng tấn công từ vùng mạng của các thành viên đi qua VNIX tới victim.

 • Attacker: xác nhận đã truy vết và xử lý dứt điểm nguồn tấn công, thông báo về VNNIC
 • VNNIC: thông báo kết thúc tấn công DDoS
 • Victim: thực hiện cấu hình trả lại hoạt động định tuyến ban đầu.

Bước 5: Kết thúc

Hướng dẫn cài đặt

a, Thiết lập Peering BGP Trigger Router VNIX

router bgp <ASN-ISP>

neighbor <IPv4-Trigger-VNIX> remote-as <ASN-VNIX>     /” để peering IPv6 với Router Trigger”/

neighbor <IPv4-Trigger-VNIX> description Peer-RTBH-VNIX-v4                                              /” Mô tả peering”/ neighbor <IPv4-Trigger-VNIX> version  4                                                       /”Xác định version BGP”/

neighbor <IPv6-Trigger-VNIX> remote-as <ASN-VNIX>                                                                            /”để peering IPv6 với Router Trigger”/ neighbor <IPv6-Trigger-VNIX> description Peer-RTBH-VNIX-v6                                                          /” Mô tả peering “/

neighbor <IPv6-Trigger-VNIX> version 4                                                                    /” Xác định version BGP”/ address-family ipv4

neighbor <IPv4-Trigger-VNIX> activate         /”Kích hoạt peering”/

neighbor <IPv4-Trigger-VNIX> send-community       /” gửi thuộc tính comunity”/

neighbor <IPv4-Trigger-VNIX> route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_IN_v4 in                                        /” chính sách nhận định tuyến”/ neighbor <IPv4-Trigger-VNIX> route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_OUT_v4 out /” chính sách quảng bá”/ address-family ipv6                                        /“tương tự IPv4”/

neighbor <IPv6-Trigger-VNIX> activate neighbor <IPv6-Trigger-VNIX> send-community

neighbor <IPv6-Trigger-VNIX> route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_IN_v6 in neighbor <IPv6-Trigger-VNIX> route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_OUT_v6 out

  IPv4 route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_OUT_v4 permit 10

match ip address prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_OUT_4

set community 65535:666            /”thuộc tính community quảng bá cho tất cả - Các thuộc tính khác xem công bố trên website”/

  IPv6 route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_OUT_v6 permit 10

match ipv6 address prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_OUT_6

set community 65535:666             /”thuộc tính community quảng bá cho tất cả - Các thuộc tính khác xem công bố trên website”/

  IPv4 route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_IN_v4 permit 10

match ip address prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_IN_4 match community Blackhole

route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_IN_v4 deny 20

match ip address prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_IN_4 route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_IN_v4 permit 30

               IPv6                                                                   

route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_IN_v6 permit 10

match ipv6 address prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_IN_6 match community Blackhole

route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_IN_v6 deny 20

match ipv6 address prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_IN_6 route-map RM_VNIX_BLACKHOLE_IN_v6 permit 30

--------------------Prefix-list-Fillter-BLACKHOLE-v4-IN----------------

ip prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_IN_4 seq 10 permit 0.0.0.0/24 le 32

--------------------Prefix-list-Fillter-BLACKHOLE-v6-IN----------------

ipv6 prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_IN_6 seq 10 permit ::/64 le 128

b, Cấu hình quảng bá route khi xảy ra tấn công DDoS

router bgp <ASN-ISP> address-family ipv4

network <IP victim> mask 255.255.255.255 address-family ipv6

network <IP victim>/128

--------------------Prefix-list-Fillter-BLACKHOLE-v4-OUT----------------

ip prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_OUT_4 seq 10 permit <IPv4 victim/32> ip route <ipv4 victim/32> null 0

--------------------Prefix-list-Fillter-BLACKHOLE-v6-OUT----------------

ipv6 prefix-list PL_VNIX_BLACKHOLE_OUT_6 seq 10 permit <IPv6 victim/128> ipv6 route <ipv6 victim/128> null 0