Specification

Chuẩn thiết bị truyền dẫn ODF

  • ODF dạng Rackmount 19 inch, kích thước không quá 2U.
  • Interface connector chuẩn SC/UPC hoặc FC/UPC.

 

Chuẩn giao diện kêt nối của hệ thống chuyển mạch trung tâm

Cổng kết nối

Module thu phát

Speed Duplex

Loại cáp quang

 10GE

 LR, ER, ZR

 Auto

 SMF

 SR

 Auto

 MMF

 1GE

 LX, EX, ZX

 Auto

 SMF

 SX

 Auto

 MMF

 

Chuẩn kỹ thuật áp dụng cho hệ thống quản lý định tuyến:

  • RFC 4271 - A Border Gateway Protocol 4
  • RFC 4760 - Multi Protocol Extensions for BGP.