ASN,IP REGISTRATION

Đăng ký xin cấp số hiệu mạng độc lập ASN

 

 

Số hiệu mạng ASN (Autonomous System Number) là số thường được dùng trong các thủ tục định tuyến động trên mạng Internet. 

  • Phương thức nộp hồ sơ:

a) Nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.mic.gov.vn/

- Tổ chức, thành viên đăng ký tài khoản (trường hợp chưa có).

- Đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến (khai thông tin hồ sơ và ký số điển tử của tổ chức, doanh nghiệp).

b) Nộp trực tiếp tại trụ sở của VNNIC (tầng 24, tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội);

c) Gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến VNNIC theo địa chỉ sau: Trung tâm Internet Việt Nam, Tầng 24, tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Xem thêm thông tin chi tiết về chính sách, quy trình cụ thể tại đây.

Đăng ký địa chỉ IP

Tổ chức có nhu cầu thiết lập mạng kết nối với Internet được quyền đề nghị cấp, phân bổ địa chỉ IP (khuyến khích việc đăng ký sử dụng địa chỉ IPv6) để sử dụng nội bộ hoặc cấp lại cho khách hàng có kết nối đến mạng cung cấp dịch vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (trong trường hợp được cung cấp dịch vụ Internet) và được đề nghị đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP trong một số trường hợp.

 

 

  • Phương thức nộp hồ sơ:

a) Nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.mic.gov.vn/

- Tổ chức, thành viên đăng ký tài khoản.

- Nộp hồ sơ trực tuyến (khai thông tin hồ sơ và ký số điển tử của tổ chức, doanh nghiệp).

b) Nộp trực tiếp tại trụ sở của VNNIC (tầng 24, tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội);

c) Gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến VNNIC theo địa chỉ sau: Trung tâm Internet Việt Nam, Tầng 24, tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Xem thêm thông tin chi tiết về chính sách, quy trình cụ thể tại đây.