Quality Statement

VNNIC cam kết thỏa thuận mức dịch vụ VNIX là 99.99% cho hệ thống, bao gồm việc đảm bảo về độ sẵn sàng, chất lượng theo biên bản thỏa thuận kết nối đa phương đối với các cổng kết nối tại từng điểm và hoạt động định tuyến, trao đổi lưu lượng giữa các thành viên qua hệ thống VNIX.

Đầu mối kỹ thuật :

STT

VNIX

Địa chỉ

Hotline

Email

1

Hà Nội

Tòa nhà VNTA, Yên Hòa, Cầu Giấy HN

024-35565335

024-35564944

(máy lẻ 600)

vnix-support@vnnic.vn

2

TP.HCM

Khu Chế Xuất Tân Thuận Quận 7, TP.HCM

028-39110449
024-35564944

(máy lẻ 800)

3

Đà Nẵng

Lô 21, Đường số 7, Khu Công Nghiệp An Đồn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

0236-3843043

024-35564944

(máy lẻ 900)

Xử lý sự cố và yêu cầu :

  • Trung tâm điều hành mạng NOC của VNNIC luôn chủ động giám sát hệ thống VNIX 24/7, các vấn đề liên quan đến hệ thống có thể được thông báo cho NOC qua địa chỉ Email hoặc điện thoại.
  • Khi sự cố và yêu cầu được gửi đến, NOC sẽ tiếp nhận sự cố, yêu cầu của khách hàng và mở một Ticket sau đó chỉ định một kỹ sư để giải quyết sự cố và yêu cầu đó. Khách hàng sẽ được cập nhật thông tin xử lý qua Email.