ROUTE SERVER

Giới thiệu 

  • Hệ thống Route Server của VNIX có nhiệm vụ quản lý và thực hiện trao đổi thông tin định tuyến với các bộ định tuyến biên của các thành viên kết nối với VNIX. Thông thường, một hệ thống mạng độc lập cần phải duy trì các phiên peering eBGP riêng biệt cho từng bộ định tuyến đối với các đối tác và doanh nghiệp khác nhau. Với việc thiết lập phiên peering với hệ thống Route Server của VNIX thì có thể thay thế hầu hết các phiên này bằng một phiên duy nhất đối với hệ thống Route Server.
  • Nhằm nâng cao tính an toàn cho các peering eBGP giữa RS VNIX và Router ISP, VNNIC đã triển khai RS2 (dự phòng peering eBGP cho RS1). Với mô hình này, ngoài việc thiết lập kết nối peering eBGP với RS1, các ISP sẽ thiết lập dự phòng kết nối peering eBGP với RS2. Ưu điểm của mô hình dự phòng này là khi peering eBGP giữa RS1 và router ISP (peering chính) gặp sự cố, thông tin định tuyến không bị ảnh hưởng do peering eBGP giữa RS2 và Router ISP vẫn hoạt động và như vậy việc trao đổi giữa các ISP có kết nối dự phòng không bị ảnh hưởng.

Đặc điểm khi kết nối Route Server

  • Dễ dàng kết nối: Bằng việc chỉ cần thiết lập phiên peering eBGP với hệ thống Route Server, một hệ thống mạng độc lập có thể định tuyến và kết nối tới tất cả các thành viên của VNIX hội tụ nhiều đơn vị khác nhau bao gồm ISP, ICP, mạng cơ quan nhà nước, Chính Phủ, DNS quốc gia .VN, DNS Root,…Ngoài ra, bất cứ khi nào một thành viên mới kết nối vào hệ thống VNIX, hệ thống mạng độc lập sẽ có thể tự động trao đổi Prefix với thành viên đó ( Tùy thuộc vào bộ lọc định tuyến của hệ thống mạng độc lập/của thành viên)
  • Tăng chất lượng dịch vụ mạng: Nhờ vào việc các thành viên cùng thiết lập phiên peering eBGP với hệ thống Route Server, từ đó giúp giảm độ trễ, tăng hiệu quả định tuyến và băng thông kết nối mạng giữa các thành viên, tăng tốc độ truy cập dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.
  • An toàn dự phòng ứng cứu: Thông qua phiên peering eBGP với hệ thống Route Server, các thành viên có thể kết nối dự phòng cho hệ thống mạng của mình trong trường hợp các kênh peering khác bị sự cố mất kết nối, tăng mức độ an toàn và đảm bảo hệ thống mạng hoạt động xuyên suốt không bị gián đoạn. Khi các tuyến kết nối quốc tế của các thành viên gặp sự cố làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng, thì việc kết nối VNIX và thiết lập phiên peering với hệ thống Route Server sẽ đảm bảo cho chất lượng trao đổi thông tin và dịch vụ trong nước giữa các thành viên được ổn định và toàn vẹn.

Thông tin Route Server

STT

Đim VNIX

ASN

Route Server 1

Route Server 2

Loi

1

VNIX HCM

23962

218.100.14.1

218.100.14.254

IPv4 

2001:0DE8:000A::1

2001:0DE8:000A::254

IPv6 

2

VNIX HN

23899

218.100.10.1

218.100.10.254

IPv4 

2001:07FA:0006::1

2001:07FA:0006::254

IPv6 

3

VNIX ĐN

56156

218.100.60.1

218.100.60.254

IPv4 

2001:0DE8:0003::1

2001:0DE8:0003::254

IPv6