ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Office

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Tầng 24, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Post

Địa chỉ nhận thư - công văn - giấy tờ

Tầng 24, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Phone
Email Email vnix-peering@vnnic.vn
Office