HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

 Bước 1: Kiểm tra điều kiện kết nối

 Bước 2: Nộp hồ sơ:

Các đơn vị có nhu cầu kết nối VNIX sau khi nghiên cứu điều kiện kết nối, vui lòng gửi hồ sơ đến Trung tâm Internet Việt Nam gồm:

  • Đơn đăng ký kết nối VNIX (Theo mẫu)
  • Biên bản thoả thuận kết nối đa phương MLPA (Theo mẫu)

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, mọi vướng mắc liên hệ với Đầu mối Peering VNIX để được giải đáp:

  • Peering VNIX- Trung tâm Internet Việt Nam.
  • Điện thoại: 84-24-35564944 (700)
  • Email: peering-vnix@vnnic.vn

Các vấn đề về kỹ thuật liên hệ với Đài DNS và VNIX – Trung tâm Internet Việt Nam để được hỗ trợ.

  • Đài DNS - Trung tâm Internet Việt Nam.
  • Điện thoại: 84-24-35564944 (600)
  • Email: vnix-support@vnnic.vn

 Bước 3: VNNIC duyệt hồ sơ

VNNIC tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kết nối, hồ sơ hợp lệ hoặc phải bổ sung hoàn thiện, VNNIC thông báo cho đơn vị đăng ký các công việc tiếp theo hai bên phải thực hiện.

Trường hợp không đủ điều kiện kết nối, VNNIC thông báo bằng văn bản cho đơn vị đăng ký trong thời hạn 3 ngày làm việc.

 Bước 4: Ký hợp đồng kết nối

VNNIC và đơn vị đăng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ.

 Bước 5: Đơn vị đăng ký triển khai kết nối đến VNIX

Sau khi ký hợp đồng kết nối, đơn vị đăng ký chủ động thực hiện việc khảo sát xây dựng tuyến cáp hoặc thuê lại truyền dẫn của các doanh nghiệp viễn thông  kết nối đến trạm VNIX. Sau khi hoàn thành kết nối vật lý và chuyển mạch, hai bên thống nhất các quy định về định tuyến, quản trị, khai thác và phối hợp xử lý sự cố

 Bước 6: Phối hợp định tuyến

  • Đơn vị đăng ký và VNNIC phối hợp thực hiện việc quảng bá, mở định tuyến lớp mạng của mình qua VNIX.
  • Đơn vị đăng ký chính sách kết nối song phương đàm phán với các thành viên mong muốn kết nối song phương. VNNIC sẽ phối hợp cung cấp đầu mối đàm phán kết nối.

 Bước 7: Nghiệm thu kết nối

VNNIC và đơn vị đăng ký kết nối hoàn tất biên bản nghiệm thu kết nối (Biên bản nghiệm thu kết nối VNIX)