MÔ HÌNH KỸ THUẬT

Hệ thống VNIX hoạt động trên mô hình chuyển mạch lớp 2, các thành viên kết nối trực tiếp với nhau chỉ với một kết nối. VNIX cho phép các thành viên kết nối theo các mô hình sau:

Mô hình kết nối đa phương

VNIX cung cấp hệ thống Route Server để các thành viên kết nối

  • Với mô hình này thành viên kết nối với VNIX chỉ thiết lập kết nối eBGP ngang hàng (peering) với Route Server.
  • Router Server (RS) quản lý và thực hiện việc trao đổi thông tin định tuyến với các bộ định tuyến biên của các thành viên kết nối với VNIX
  • Lưu lượng Internet được lưu chuyển trực tiếp giữa các bộ định tuyến biên của các thành viên (qua bộ chuyển mạch trung tâm của VNIX, không đi qua RS).

 

Mô hình kết nối song phương

  • Với mô hình này thành viên kết nối với VNIX thỏa thuận kết nối trực tiếp với thành viên khác thông qua thiết lập kết nối eBGP ngang hàng (peering) với nhau.
  • Lưu lượng kết nối được lưu chuyển trực tiếp giữa các bộ định tuyến biên của các thành viên qua bộ chuyển mạch trung tâm của VNIX

 

Chính sách kết hợp

Thành viên có thể sử dụng 1 kết nối hoặc nhiều kết nối riêng sử dụng cả song phương và đa phương, giúp cho thành viên dễ dàng sử dụng chỉ với một kết nối đến VNIX có thể sử dụng kết nối tới nhiều thành viên với mục đích khác nhau.