VNIX MARKETPLACE

VNIX Marketplace là môi trường thương mại hoạt động song song trên môi trường peering VNIX truyền thông, cho phép các thành viên thỏa thuận, giao dịch mua/bán dịch vụ với nhau ngay trên cổng kết nối Peering VNIX sẵn có mà không cần phải triển khai thêm các cổng kết nối vật lý khác.

Các dịch vụ có thể cung cấp tại VNIX Marketplace đa dạng: dịch vụ truy cập Internet (Internet Leasedline), dịch vụ kết nối Cloud trực tiếp, dịch vụ Peering mất phí, dịch vụ truyền số liệu Ethernet…

Đăng ký tham gia

Thành viên có thể sử dụng cổng kết nối VNIX để đồng thời peering VNIX và CUNG CẤP các dịch vụ ở VNIX Marketplace

Thành viên có thể sử dụng cổng kết nối VNIX để đồng thời peering VNIX và SỬ DỤNG các dịch vụ ở VNIX Marketplace

document Điều kiện tham gia VNIX Marketplace

Là thành viên của VNIX

Có nhu cầu cung cấp dịch vụ của các thành viên khác.

Có nhu cầu sử dụng dịch vụ của các thành viên khác.

Cách thức tham gia VNIX Marketplace

Đối với thành viên có nhu cầu cung cấp dịch vụ

Gửi thông báo đến VNNIC theo biểu mẫu tại đây