Tin thành viên: VNPT Net và SPT mở thêm cổng kết nối VNIX tại Đà Nẵng